УЧАСТНИЦИ

https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Александра-Ганчева-scaled.jpg
НУИ "Добри Христов", гр. Варна

Александра Ганчева - цигулка

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Ани-Вълчанова-scaled.jpg
НУМТИ "Добрин Петков", град Пловдив

Ани Вълчанова - виола

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Божана-Георгия-Косева-1-scaled.jpg
НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров", гр. Бургас

Божана-Георгия Косева - обой

Година на участие в Академия Роза - 2021 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Васил-Москов-scaled.jpg
НУМТИ "Добрин Петков", гр. Пловдив

Васил Москов - валдхорна

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Ева-Ристеска-scaled.jpg
ДМБУЦ "Илија Николовски Луј" град Скопие

Ева Ристеска - цигулка

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Ивайла-Късова-1-scaled.jpg
НУИ "Добри Христов", гр. Варна

Ивайла Късова - цигулка

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Гергана-Христова-scaled.jpg
НУИ "Добри Христов", гр. Варна

Гергана Христова - кларинет

Година на участие в Академия Роза - 2021 и 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Зоя-Чумаченко_final-1-scaled.jpg
НМУ „Любомир Пипков“, гр. София

Зоя Чумаченко - виолончело

Година на участие в Академия Роза: 2021 и 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Итан-Георгиев.jpg
DMBUC "Ilija Nikolovski-Luj", гр. Скопие

Итан Георгиев - контрабас

Година на участие в Академия Роза: 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Калин-Тодоров-scaled.jpg
Karl-Schmidt-Rottluff Gymnasium, Кемниц, Германия

Калин Тодоров - виолончело

Година на участие в Академия Роза: 2021 и 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Камелия-Прокопова.jpg
НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас

Камелия Прокопова - фагот

Година на участие в Академия Роза - 2021 и 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Лев-Алеев-scaled.jpg
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

Лев Алеев - виолончело

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Лора-Кръстева-scaled.jpg
НМУ „Любомир Пипков“, гр. София

Лора Кръстева - флейта

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Мариан-Петков-1-scaled.jpg
НУИ "Проф. Веселин Стоянов", гр. Русе

Мариан Петков - цигулка

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Мария-Петкова.jpg
НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас

Мария Петкова - обой

Година на участие в Академия Роза - 2021 и 2022 г.
НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас

Милана Кан - цигулка

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Милена-Борисова-scaled.jpg
НМУ "Любомир Пипков", гр. София

Милена Борисова - цигулка

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Паола-Ганчева-scaled.jpg
НУИ "Добри Христов", гр. Варна

Паола Ганчева - цигулка

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Пламена-Павлова-scaled.jpg
НУИ "Добри Христов", гр. Варна

Пламена Павлова - виола

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Пресияна-Манева-scaled.jpg
НУИ "Проф. Веселин Стоянов", град Русе

Пресияна Манева - обой

Година на участие в Академия Роза - 2021 и 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Нони-Кутева-2.jpg
НМУ "Любомир Пипков", гр. София

Нона Кутева - виола

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/София-Никол-scaled.jpg
НМУ "Любомир Пипков", гр. София

София-Никол Велинова - флейта

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Стефан-Славчев-scaled.jpg
НУИ "Добри Христов", гр. Варна

Стефан Славчев - кларинет

Година на участие в Академия Роза - 2021 и 2022 г.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2023/03/Тодор-Георгиев-scaled.jpg
НМУ "Любомир Пипков", гр. София

Тодор Георгиев - цигулка

Година на участие в Академия Роза - 2022 г.

Вярваме, че музиката е красота, която обогатява битието на всяко живо същество.
Вярваме, че музикалното образование от най-ранна възраст по най-естествен начин формира здрава и духовна личност.
Вярваме, че всеки човек, докоснал се до красива музика, тръгва уверен по пътя към душевно равновесие, тъй необходимо в днешния тревожен свят.
Вярваме в силата на съпреживяното изкуство по пътя към удоволствието от живота.
Вярваме в творчеството и в насърчаването на изявата му при децата като инструмент за постигане на онзи осъзнат индивидуализъм, от когото очакваме „да спаси света“.

Вярваме, че ще намерим много приятели по този наш път. Че каузата ни да дадем възможност за творческа изява на децата, но и да дарим на публиката от малките населени места възможност да се наслади на красива и непреходна музика, е достойна да бъде споделена от възможно най-много последователи.
Каним ви да ни последвате в с това пътуване.
Бихме се радвали на подкрепата ви - както материална, така и емоционална и мотивираща.
Всяко дарение е ценно за нас и ако решите вашето да бъде парично, имате възможност да го направите по сметката ни:

Уникредит Булбанк
IBAN: BG87UNCR70001524768276
Фондация „Академия Роза“
9000 Варна, България

Желанието на Пламен е да превърне това събитие в ежегодна сцена за изява на млади хора, посветили таланта си на класическата музика. Притегателната енергия на град Шипка и магнетичната лятна атмосфера под открито небе са прекрасни декори за сцена, от която талантливите музиканти ще могат да докоснат сърцата на всички любители на класическата музика.

Plamen's wish is to turn this event into an annual stage for young people who have dedicated their talent to classical music. The attractive energy of the town of Shipka and the magnetic summer atmosphere under the open sky are wonderful sets for a stage from which the talented musicians will be able to touch the hearts of all lovers of classical music.

Plamen Nikolov is born in Varna, April 21st 1971. He graduated from the German Language High School in the sea town. From 1992 to 2006 he studied economics, lived and worked in Vienna, Austria. During his students’ years in the European capital his passion for the classical music became stronger. Plamen believes that in Bulgaria there are many talented young people, who are eager for new opportunities and live performances. His dream is to revive the philanthropy and this is one of the reasons to establish Academia Roza in Shipka where his work brought him as a general manager of the newly build rose distillery in the region – Terra Roza.
On August 15th 2020, Plamen made a special gift for the town’s day celebration – a classical music concert with the singers and musician form Varna opera. The reverberation from the event continues to this day. The local people were so grateful and inspired by this concert that their gratitude led Plamen to invest his effort and time to make Shipka an annual stage for performances of young musicians and give the chance to the local people from the small towns to enjoy the beauty of the classical music in live.

Пламен Николов е роден в град Варна на 21 Април 1971 година.
Завършва Немската гимназия в морския град. От 1992 до 2006 учи икономика, живее и работи във Виена, Австрия. През студентските години прекарани в европейската столица се затвърждава и нестихващата му страст към класическата музика. Пламен вярва, че в България има много талантливи млади хора, които жадуват за възможности и музикални сценични изяви. Мечтата му е да възроди меценатството и затова решава да основе Академия Роза, в град Шипка, където го довежда работата му като генерален директор на розоварната в района - Тера Роза.
На 15 август 2020 година, Пламен прави подарък за празника на града, а именно класически концерт под открито небе с участието на музиканти и певци от Варненската опера. Реверберацията от събитието продължава и до днес. Местните жители са толкова въодушевени и трогнати, че тяхната признателност кара Пламен да се замисли и насочи усилията си върху това, град Шипка да стане ежегодна сцена за изява на класически музиканти от България и да даде възможност на жителите в малките населени места да се докоснат до красотата на класическата музика на живо.