Програма през 2022 г.:Волфганг Амадеус Моцарт - Симфония №40
Едвард Григ - Сюита "Холберг" за струнни инструменти
Рихард Щраус - Серенада за духови инструменти оп.7