Програма

bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2021/05/3_a.jpg

9 август

Пристигане на избраните кандидати в град Шипка
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2021/05/2_a.jpg

9 до 14 август

Семинарни дни и репетиции за концертите.
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2021/05/1_a-1.jpg

Програма за концертни дни 15 и 16 Август:

Антонин Дворжак Серенада оп.44. Моцарт, Серенада „Гран Партита" KV 361
https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2021/05/cello-1149967_1920-1-640x427.jpg
Август
15

Концерт в град Шипка - централен площад; Начало 20:00 часа; Вход свободен.

https://academiaroza.com/wp-content/uploads/2021/05/violins-1838390_1920-1-640x427.jpg
Август
16

концерт в град Казанлък - сцена на Тракийска гробница; Начало 20:00 часа; Вход свободен.

Plamen's wish is to turn this event into an annual stage for young people who have dedicated their talent to classical music. The attractive energy of the town of Shipka and the magnetic summer atmosphere under the open sky are wonderful sets for a stage from which the talented musicians will be able to touch the hearts of all lovers of classical music.

Желанието на Пламен е да превърне това събитие в ежегодна сцена за изява на млади хора, посветили таланта си на класическата музика. Притегателната енергия на град Шипка и магнетичната лятна атмосфера под открито небе са прекрасни декори за сцена, от която талантливите музиканти ще могат да докоснат сърцата на всички любители на класическата музика.

Plamen Nikolov is born in Varna, April 21st 1971. He graduated from the German Language High School in the sea town. From 1992 to 2006 he studied economics, lived and worked in Vienna, Austria. During his students’ years in the European capital his passion for the classical music became stronger. Plamen believes that in Bulgaria there are many talented young people, who are eager for new opportunities and live performances. His dream is to revive the philanthropy and this is one of the reasons to establish Academia Roza in Shipka where his work brought him as a general manager of the newly build rose distillery in the region – Terra Roza.
On August 15th 2020, Plamen made a special gift for the town’s day celebration – a classical music concert with the singers and musician form Varna opera. The reverberation from the event continues to this day. The local people were so grateful and inspired by this concert that their gratitude led Plamen to invest his effort and time to make Shipka an annual stage for performances of young musicians and give the chance to the local people from the small towns to enjoy the beauty of the classical music in live.

Пламен Николов е роден в град Варна на 21 Април 1971 година.
Завършва Немската гимназия в морския град. От 1992 до 2006 учи икономика, живее и работи във Виена, Австрия. През студентските години прекарани в европейската столица се затвърждава и нестихващата му страст към класическата музика. Пламен вярва, че в България има много талантливи млади хора, които жадуват за възможности и музикални сценични изяви. Мечтата му е да възроди меценатството и затова решава да основе Академия Роза, в град Шипка, където го довежда работата му като генерален директор на розоварната в района - Тера Роза.
На 15 август 2020 година, Пламен прави подарък за празника на града, а именно класически концерт под открито небе с участието на музиканти и певци от Варненската опера. Реверберацията от събитието продължава и до днес. Местните жители са толкова въодушевени и трогнати, че тяхната признателност кара Пламен да се замисли и насочи усилията си върху това, град Шипка да стане ежегодна сцена за изява на класически музиканти от България и да даде възможност на жителите в малките населени места да се докоснат до красотата на класическата музика на живо.

Kamelia Prokopova, Burgas - bassoon

Plamena Gaidardjieva, Burgas - bassoon

Stefan Slavchev, Varna - clarinet

Gergana Hristova, Varna - clarinet

Mersin Ramadan, Varna - clarinet

Bojana Koseva, Burgas - oboe

Maria Petkova, Burgas - oboe

Presiyana Maneva, Russe - oboe

Cvetelina Zankova, Sofia - french horn

Blagovest Petrov, Sofia - french horn

Denis Donev, Sofia - french horn

Zoya Chumachenko, Sofia - cello

Plamena Manolakeva, Burgas - cello

Kalin Todorov, Germany - cello

Darena Tracheva, Sofia - contrabass

Камелия Прокопова, град Бургас - фагот с музикален педагог Димитър Маджаров

Пламена Гайдарджиева, град Бургас - фагот с музикален педагого Димитър Маджаров

Стефан Славчев, град Варна - кларинет с музикален педагог Пламен Павлов

Гергана Христова, град Варна - кларинет с музикален педагог Пламен Павлов

Мерсин Рамадан, град Варна - кларинет с музикален педагог Пламен Павлов

Божана Косева, град Бургас - обой с музикален педагог Йоана Вангелова

Мария Петкова, град Бургас - обой с музикален педагог Йоана Ванглеова

Пресияна Манева, град Русе - обой с музикален педагог Веска Минчева

Цветелина Занкова, град София - валдхорна с музикален педагог Красимир Костадинов

Благовест Петров, град София - валдхорна с музикален педагог Красимир Костадинов

Денис Донев, град София - валдхорна с музикален педагог Красимир Костадинов

Зоя Чумаченко, град София - виолончело

Пламена Манолакева, град Бургас - виолончело

Калин Тодоров, град Кемниц, Германия - виолончело

Дарена Трачева, град София - контрабас с музикален педагог Свобода Боздоганова